14. foglalkozás - 2019.02.23

Bevezető, az előző óra anyagának ismétlése

​Kérdések:​

  1. Magyarázd el a Canvas koordinátarendszerét

  2. Ismertesd a Canvas fontosabb rajzutasításait

  3. Mire jók a saját blokkok? Hogyan tudunk létrehozni saját blokkokat?

  4. Mire szolgálnak a Touched, Flung és Dragged események, mondj példákat, hogy milyen feladatokat tudunk velük megoldani.

Gyakorlati rész

Házi feladat