19. foglalkozás - 2019.05.04

Bevezető, az előző óra anyagának ismétlése

​Amit a múlt órán vettünk:​

Kérdések:

  1. Mire jó a Serial Monitor ablak az Arduino IDE programban? Hogyan jelenítjük meg ezt az ablakot?

  2. Mit csinál a  Serial.begin() utasítás? Rendszerint a setup() vagy a loop() eljárásból hívjuk meg? Miért? A megh1vásakor paraméterként átadott egész számnak mi a jelentése? Mire kell figyelnünk, amikor a kommunikáció sebességét (bitrátáját) állítjuk be a Serial Monitor ablakban?

  3. Mit csinálnak a Serial.print() és Serial.println() utasítások? Mi a különbség köztük? Rendszerint a setup() vagy a loop() eljárásból hívjuk meg őket? Miért? 

Gyakorlati rész

​​​​​

Házi feladat