top of page

9. foglalkozás - 2019.12.14

Bevezető, az előző óra anyagának ismétlése

​​​

  • Mire jó a formázott kiíratás?

  • Mi a formátumsztring és mi a formátumhatározó?

  • Hogyan adhatjuk meg, hogy hány karakteren legyen kiírva egy egész szám? Alapértelmezésben jobbra vagy balra van igazítva?

  • Hogyan addhatjuk meg, hogy hány tizedesjegy jelenjen meg egy vslós szám kiírásakor? Mi történik, ha a számban több számjegy volt a tizedesvessző után?

Gyakorlati rész

​​​​

Házi feladat

  • Az órán vett anyag, példák átolvasása, megértése, megtanulása

  • Egy  látványos rajz / grafika leprogramozása és a forrásfájl elküldése emailben a bela.harsanyi@gmail.com címre.

bottom of page