Programozás Python nyelven

A while ciklus​

 1. A Python programozási környezet

  1. A programozási nyelvekről általában

  2. Adatbevitel, kiíratás, számítások, változók

  3. A Python nyelv jellemzői

  4. A lokális fejlesztőkörnyezet telepítése

  5. Forráskódtól a futó alkalmazásig

  6. Programhibák típusai

  7. Gyakorló feladatok

 2. A Python nyelv elemei

  1. Adattípusok és kifejezések

  2. Változónevek

  3. Gyakran használt beépített függvények

 3. A feltételes utasítás

  1. Az if utasítás

  2. Logikai műveletek

 4. A for ciklus

  1. for ciklus főbb elemei

  2. Rövidített értékadás

  3. Ciklusok egymásba ágyazása

  4. Formázott kiiratás

 5. Teknős-grafika Pythonban

  1. Alapvető fogalmak​

  2. Színek használata

  3. Ciklusok használata a rajzoláshoz

  4. Véletlen számok generálása

 6. Sztringek

  1. A string adattípus

  2. ​Sztring szeletek
 7. while ciklus
  1. Szintaxis​
 8. Saját függvények
  1. A függvény mint "fekete doboz"

  2. Az első saját függvényünk

  3. Paraméterátadás és értékek visszaadása

  4. A változók hatóköre

  5. Rekurzív függvények

  6. Hibakeresés PyCharm környezetben

 9. Listák

  1. Listák létrehozása, elemek elérése

  2. Lista-műveletek

  3. Listák használata függvényekben

  4. Táblázatok

 10. Szövegfájlok használata

  1. Számitógépes állományok az operációs rendszerekben

  2. A szabványos beviteli és kiviteli csatornák

  3. Fájlok megnyitása és lezárása

  4. Fájlok írása és olvasása

 11. Grafika Pythonban

  1. Az EzGraphics könyvtár

  2. Grafikus ablak létrehozása

  3. Rajzutasítások

 12. Bináris fájlok

  1. Bináris fájlok olvasása és írása

  2. A BMP képfájl formátum

 13. Kivételkezelés

  1. A kivételek kiváltása

  2. A kivételek kezelése

  3. A finally blokk

 14. Halmazok és szótárak

  1. Halmazok

  2. Szótárak

 15.  

python.png